28 Mei 2011

SUJUD MANEMBAH


SEMBAH SUJUD KUNJUK NGARSO DALEM
GUSTI INGKANG MAHA AGUNG
INGKANG MAHA SUCI
INGKANG MAHA KUASA

SAK IN-DENGING JAGAD, SAK LUMAHE BUMI, SAK KUREBE LANGIT
KAWULA NGATUR-AKEN SEMBAH SUJUD MUGI KETAMPI SOHO NYUWUN SIH KAWELASAN GUSTI UNGKANG MAHA KUASA.
MUGI KAWULA PINARINGAN KETABAHAN IMAN LAN KEKIATAN JIWO ROGO.

KEPARENG KAWULA TANSAH NYUWUN DOYO,  KANUGRAHAN ILMU LAN SANGU,  PEPADANG,  PENGAYOMAN LAN KABEGJAN GESANG SAKING PALILAH PADUKO,   MINONGKO SRONO KAGEM NGELAKSANAKEN DAWUH GESANG GUSTI NGGAYUH URIP INGKANG UTAMI SAKING KERSO LAN KERSANING ALLOH

MATUR SEMBAH NUWUN KAGEM SEDOYO INGKANG SAMPUN PADUKO PARING AKEN DUMATENG KAWULO JABANG BAYI :  (……nama sendiri………)


*** DUH GUSTI :
MUGI KAWULO KEPARENG NYUWUN PANGAPUNTEN KALIAN GUSTI KAWULO INGKANG AGUNG

     REMBAK KAWULO SAK KLIMAH
LAMPAH KAWULO SAK TINDAK
LAN TINDAK – TANDUK KAWULO
SAK RINTEN LAN SAK DALUNIPUN,
KAWULO NYUWUN PANGAPURO KALIAN GUSTI KAWULO INGKANG MAHA AGUNG
(tarik nafas panjang, lepas sambil sebut :    Yaa Alloh……..3x)

Tidak ada komentar: